603 329 078 biuro@tissa.pl

Gaszenie mgłowe

Automatyczne systemy gaszenia mgłą wodną

Tradycyjne systemy tryskaczowe obok swoich zalet mają jedną poważną wadę, mianowicie ich uruchomienie jest równoznaczne z zalaniem chronionego obiektu. Bezpieczne dla chronionego obiektu systemy gaszenia gazem wypierającym tlen z pomieszczenia są natomiast bardzo niebezpieczne dla ludzi. Rozwiązaniem łączącym zalety powyższych rozwiązań, a pozbawionym ich wad, jest niewątpliwie gaszenie mgłowe. Na dzień dzisiejszy koszty instalacji systemu mgłowego są niewiele wyższe niż rozwiązań tradycyjnych.

Gaszenie mgłowe

Gaszenie mgłowe – cechy charakterystyczne

Skuteczność

Strażacy określają skuteczność systemów mgłowych na 10 razy większą w porównaniu z tradycyjnymi systemami tryskaczowymi. Systemy oparte o pompy ciśnieniowe HP charakteryzują się wielokrotnie większym ciśnieniem pracy a zatem znacznie większą wydajnością gaszenia w porównaniu ze starszymi rozwiązaniami gdzie źródłem ciśnienia jest butla z dwutlenkiem węgla.

Więcej…

Bezpieczeństwo ludzi

Dzięki zastosowaniu pompy HP wyeliminowano potrzebę stosowania butli z CO2, niezbędnej w starszych rozwiązaniach. Dwutlenek węgla jest gazem bezwonnym i bezzapachowym a w większych stężeniach silnie toksycznym. Uwolnienie większej ilości CO2 jest skrajnie niebezpieczne dla ludzi, już w stężeniu 30% powoduje natychmiastową utratę przytomności i śmierć. Przypadkowe rozszczelnienie jednej butli może wywołać śmiertelne zagrożenie dla wielu ludzi, dlatego w halach przemysłowych instaluje się systemy wczesnego wykrywania dwutlenku węgla.

Więcej…

Pewność zadziałania

Gaszenie mgłowe jest przystosowane do systematycznego uruchamiania i testów kontrolnych, dzięki czemu nawet po kilkunastu latach mamy pewność że jest w pełni sprawny. W przemyśle najważniejsza jest niezawodność. Dlatego gaśniczy system mgłowy firmy TISSA jest zbudowany w taki sposób aby maksymalnie zwiększyć jego niezawodność. Zbudowany na podzespołach wiodących światowych producentów armatury pożarniczej zapewnia sprawne działanie nawet po kilkunastu latach od montażu. Okresowe kontrole pozwalają błyskawicznie usunąć każdą hipotetyczną przyczynę niesprawności. Aby wykonać kontrolę nie trzeba przerywać pracy w zakładzie. Gaśnicze systemy mgłowe są całkowicie bezpieczne dla pracujących ludzi. Systemy oparte na CO2 nie dają takiej możliwości przez co istnieje ryzyko że nie uruchamiany przez wiele lat system nie zadziała w razie pożaru. Wysokociśnieniowy system gaśniczy TISSA umożliwia ustawienie automatycznego przypomnienia o konieczności wykonania kontroli.

Brak strat materialnych spowodowanych uruchomieniem systemu

W przeciwieństwie do systemów tryskaczowych, uruchomienie systemu mgłowego nie jest równoznaczne z zalaniem chronionego obiektu. Zaletą mgły wodnej jest zdolność do skutecznego oczyszczania powietrza z dymu, dzięki czemu zniszczenia spowodowane zadymieniem są znacznie mniejsze niż w przypadku stosowania systemów opartych na wypieraniu tlenu przez CO2.

Więcej…

Niskie koszty eksploatacji

Systemy mgłowe charakteryzują praktycznie zerowe koszty eksploatacji, prosta konserwacja oraz bardzo długa żywotność. Uruchomienie instalacji w celu sprawdzenia poprawności działania nie wiąże się praktycznie z żadnymi kosztami. Można, a nawet należy przeprowadzać, takie testy co najmniej raz w miesiącu. Firma TISSA gwarantuje szybki serwis oraz stały dostęp do części zamiennych.

Skąd się bierze skuteczność mgły wodnej w tłumieniu ognia

Skuteczności mgły wodnej w gaszeniu wynika bezpośrednio ze stopnia rozdrobnienia wody. Tradycyjne systemy tryskaczowe charakteryzują się kroplami wielkości 1mm, gdzie powierzchnia parowania 1l wody to 2m2 natomiast systemy mgłowe generują krople wielkości 10µm, co daje aż 600m2 powierzchni parowania z litra wody!

Powierzchnia parowania

Wypieranie tlenu ze strefy spalania

Kropelki mgły parują głównie w strefie podwyższonej temperatury przy ognisku pożaru. Objętość wody po odparowaniu zwiększa się około 1720 razy. Efektem tego ze strefy zajętej przez ogień wypierany jest tlen, podobnie jak przy stosowaniu systemów gaszenia gazem obojętnym. Najistotniejsze jest to, że tlen nie zostaje wyparty ze stref nie objętych pożarem (np. drogi ewakuacyjne) jak to ma miejsce w systemach gazowych a jedynie ze strefy bezpośrednio zajętej przez pożar.

Chłodzenie poprzez gwałtowne parowanie

Olbrzymia powierzchnia parowania wody oznacza również bardzo skuteczne schładzanie strefy objętej pożarem. Odparowanie jednego litra wody z systemu mgłowego pobiera z otoczenia ponad 2500 kJ energii cieplnej. Dzięki temu skutecznie zwalczamy ogień, równocześnie chroniąc ludzi i dobra materialne przed działaniem ciepła. Efekt ochronny jest dodatkowo wzmacniany dzięki barierze jaką stanowi mgła wodna dla promieniowania cieplnego.

Budowa przeciwpożarowego systemu mgłowego

Głównym elementem systemu jest agregat wysokiego ciśnienia wraz ze zbiornikiem wody oraz automatyką sterująco-czuwającą . W razie wykrycia pożaru woda pod dużym ciśnieniem rozprowadzana jest do dysz zamgławiających zainstalowanych bezpośrednio w pomieszczeniach objętych ochroną. Nad całością czuwa system niezawodnych czujników pneumatycznych. Wzrost temperatury w pobliżu któregokolwiek z nich powoduje spadek ciśnienia w obwodzie detekcji i natychmiastowe przejście w tryb gaszenia z równoczesnym włączeniem sygnalizacji akustycznej. System wyposażony jest w moduł zasilania awaryjnego UPS, całkowicie odporny na braki zasilania. W każdym czasie system można również uruchomić ręcznie w przypadku potencjalnego niebezpieczeństwa pożaru lub w celu kontroli poprawności działania.

Schemat instalacji pożarowej