603 329 078 biuro@tissa.pl

Nawilżanie magazynu

Zbyt niska wilgotność w magazynie

Nawilżanie magazynu – Każdy magazynowany materiał higroskopijny oddziałuje z otaczającym go powietrzem. Wchłania wilgoć z powietrza zbyt wilgotnego, a oddaje zawartą w sobie wodę do powietrza zbyt suchego. Problem występuje głównie w magazynowaniu produktów spożywczych, drewna, tytoniu itp. Utrata z nich wody do otoczenia powoduje ubytek wagi oraz obniżenie jakości – pękanie oraz deformacja w przypadku produktów drewnopochodnych, papieru; łamliwość włókien w przemyśle włókienniczym itp.

Nawilżanie magazynu

Wytrzymałość opakowań kartonowych

Szczególną uwagę na wilgotność powietrza należy zwrócić podczas składowania produktów w opakowaniach kartonowych. Wytrzymałość tektury można mierzyć na wiele sposobów. Najczęściej wyróżnia się oczywiście odporność na zgniatanie płaskie, odporność na zgniatanie kolumnowe czy odporność na ściskanie. Wszystkie te parametry osiągają maksimum wytrzymałości przy wilgotności powietrza na poziomie 50-60%. Taką wilgotność powietrza w magazynach potrafią zapewnić i utrzymać nasze systemy nawilżania mgłą wodną.

Wilgotność przy magazynowaniu warzyw

Utrzymanie wilgotności na odpowiednio wysokim poziomie ma ogromne znaczenie również przy magazynowaniu i składowaniu warzyw. Dodatkowo należy tu uwzględnić, że w tego typu magazynach powietrze powinno być wymieniane często, co najmniej kilkanaście razy w ciągu godziny. Zewnętrzne powietrze ma zazwyczaj niższą wilgotność niż wymagana, dlatego za pomocą odpowiedniego mgłowego systemu nawilżania należy ją podnieść. W efekcie otrzymujemy odpowiednie środowisko przechowywania warzyw.

Zobacz również

Nawilżanie powietrza – informacje