603 329 078 biuro@tissa.pl

Wilgotność i elektrostatyka

Ładunki elektrostatyczne

Wilgotność i elektrostatyka – Poziom wilgotności poniżej 40% przyczynia się do znacznego wzrostu ładunków elektrostatycznych na wszelkiego rodzaju powierzchniach nieprzewodzących (takich jak di-elektrykach). Sytuacja taka ma miejsce w czasie okresu grzewczego, kiedy mroźne powietrze z zewnątrz zostaje rozgrzane przez urządzenia grzewcze do temperatury pokojowej. W następstwie czego gwałtownie spada przede wszystkim jego wilgotność względna. Efektem nadmiernego gromadzenia się ładunków są uszkodzenia sprzętu elektronicznego, a także ryzyko pożaru lub wybuchu substancji lotnych. Bardzo skuteczną metodą redukcji ładunków elektrostatycznych na znacznym obszarze jest podniesienie wilgotności względnej powietrza poprzez zastosowanie systemu mgłowego nawilżania powietrza.

Obniżanie poziomu elektrostatyki

Wpływ wilgotności powietrza na ładunki elektrostatyczne

Wilgotność z powietrza tworzy cienką warstwę na powierzchni wielu materiałów przyczyniając się do zmiany przewodności elektrycznej. Rezystywność wielu materiałów, szczególnie tych pochodzenia naturalnego, takich jak papier, zmniejsza się o rzędy wielkości wraz ze wzrostem wilgotności. W przypadku wysokiej rezystywności materiałów (w suchej atmosferze) tworzenie ładunków elektrostatycznych na ich powierzchniach jest wzmożone. Niektóre elementy elektroniczne (np. te najbardziej wrażliwe na wyładowania) pokryte są specjalną polimerową powłoką, która pochłania wilgoć z otoczenia zapewniając niską rezystywność materiału. Przyjmuje się, że poważne problemy z elektrostatyką zaczynają się w wilgotności poniżej 40% RH. Dlatego tak ważne jest aby za pomocą odpowiednich mgłowych systemów nawilżania powietrza zapewnić stałą wilgotność na odpowiednim poziomie.

W klimacie środkowoeuropejskim, wilgotność na zewnątrz waha się od 10% RH (podczas mroźnej zimy) do 100% RH (np. podczas mgły). Ma ona oczywiście ogromny wpływ na wilgotność wewnątrz pomieszczeń, szczególnie tych z wymuszoną wymianą powietrza.

Wilgotność i elektrostatyka – Porównanie napięć elektrostatycznych przy różnych wilgotnościach powietrza:

Czynność Zmierzone napięcie 10-20% RH (bez nawilżania) Zmierzone napięcie 50-90% RH (nawilżanie mgłą wodną)
Człowiek idący po dywanie 35 000 V 1 500 V
Człowiek wysiadający z samochodu 10 000 V 500 V
Człowiek idący po wykładzinie 12 000 V 250 V
Człowiek pracujący na nieuziemionym stanowisku 6 000 V 100 V