603 329 078 biuro@tissa.pl

Mgłowe nawilżanie powietrza

Ciśnieniowe nawilżanie powietrza za pomocą mgły wodnej

Projektujemy oraz wdrażamy przemysłowe nawilżanie powietrza mgłą wodną na potrzeby hal przemysłowych o znacznych kubaturach (nawet do 100 tys. m3 i większych). Jesteśmy w stanie zbudować system o dowolnie wielkim wydatku wody oraz precyzji regulacji wilgotności w standardzie do 3% RH. W zależności od specyfikacji obiektu stosujemy filtrację mechaniczną, absorbery rozpuszczonych związków mineralnych lub filtry oparte o osmozę odwróconą.

Charakterystyka ogólna mgłowych systemów

  • wydatek wody: 100-950 l/h (zastosowanie do hal o kubaturze do 100 tys. m3),
  • ilość niezależnych stref nawilżania: 3,
  • możliwość zdalnego sterowania systemem mgłowym z poziomu sieci Internet,
  • dzięki zintegrowanej stacji filtrów brak nalotów wapiennych na wyposażeniu nawilżanego pomieszczenia,
  • system alarmowania o zdarzeniach krytycznych z powiadamianiem SMS,
  • możliwość integracji z systemami wentylacji oraz klimatyzacji.
Przemysłowe nawilżanie powietrza

Zasada działania systemów mgłowego – przemysłowe nawilżanie powietrza

Nawilżanie powietrza w pomieszczeniach o znacznej kubaturze realizowane są w oparciu zamgławianie ciśnieniowe. Oczyszczona oraz zdemineralizowana woda poddawana jest ciśnieniu 70 bar, a następnie rozpylana przez specjalistyczne dysze ciśnieniowe z ceramiki precyzyjnej. W ten sposób uzyskana mgła charakteryzuje się kroplami rzędu kilka do kilkunastu mikronów. Przy tej wielkości kropel powierzchnia parowania każdego zaaplikowanego litra wody wynosi ponad 600 m2. W efekcie woda pobierając ciepło z otoczenia odparowuje w bardzo krótkim czasie od opuszczenia dyszy. Powoduje to bardzo szybki wzrost wilgotności względnej powietrza.

Powierzchnia parowania nawilżania powietrza

Problemy niskiej wilgotności w przemyśle

Ładunki elektrostatyczne

Poziom wilgotności poniżej 30% przyczynia się do znacznego wzrostu ładunków elektrostatycznych na wszelkiego rodzaju powierzchniach nie przewodzących (dielektrykach). Sytuacja taka ma miejsce zazwyczaj w czasie okresu grzewczego kiedy mroźne powietrze z dworu zostaje rozgrzane przez urządzenia grzewcze do temperatury pokojowej, w następstwie czego gwałtownie spada jego wilgotność względna. Efektem nadmiernego gromadzenia się ładunków są uszkodzenia sprzętu elektronicznego a także ryzyko pożaru lub wybuchu substancji lotnych. Bardzo skuteczną metodą redukcji ładunków elektrostatycznych na znacznym obszarze przemysłowym jest podniesienie wilgotności względnej powietrza poprzez zastosowanie systemu mgłowego nawilżania powietrza.

Więcej…

Zapylenie

Obniżona wilgotność względna powietrza w wielu dziedzinach przemysłu sprzyja powstawaniu lotnych cząstek stałych. Powodowane jest to po części nagromadzeniem ładunków elektrostatycznych a po części obniżeniem gęstości pozbawionego wody materiału. Zastosowanie mgłowego systemu nawilżania redukuje zapylenie poprzez eliminację ładunków elektrostatycznych, zmniejszenie lotności cząstek stałych poprzez zwiększenie ich gęstości oraz poprzez bezpośrednią absorpcję drobin pyłu przez mikro krople mgły (w następstwie czego cząstki łączą się w większe grupy tracąc właściwości lotne).

Więcej…

Problemy zdrowotne

Idealnym poziomem wilgotności względnej dla człowieka pod kątem komfortu oraz zdrowia jest RH=40-60%. Niższa wilgotność powoduje dyskomfort, wysuszenie błon śluzowych a także choroby dróg oddechowych. Zbyt wysoka wilgotność jest przyczyną uczucia duszności, zmęczenia, powoduje dekoncentrację, a także sprzyja rozwojowi zarodników grzybów pleśniowych.

Wiecej…

Problemy w magazynowaniu

Każdy magazynowany materiał higroskopijny oddziałuje z otaczającym go powietrzem. Wchłania wilgoć z powietrza zbyt wilgotnego a oddaje zawartą w sobie wodę do powietrza zbyt suchego. Problem występuje głównie w magazynowaniu produktów spożywczych, drewna, tytoniu itp. Utrata z nich wody do otoczenia powoduje ubytek wagi oraz obniżenie jakości – pękanie oraz deformacja w przypadku produktów drewnopochodnych, papieru; łamliwość włókien w przemyśle włókienniczym itp.

Wiecej…

Problemy w procesie klejenia oraz lakierowania

W obecnych czasach, kiedy to lakiery nitro zastępowane są przez lakiery wodne czy poliuretany właściwa wilgotność względna ma szczególne znaczenie. Zalecana wilgotność powietrza podczas nakładania powłoki lakierniczej to 50-60%. W przypadku nakładania lakierów wodnych przy wilgotności rzędu 20% woda, która jest bazą nośną dla tego typu lakierów gwałtownie odparowuje co prowadzi do powstawania napięć powierzchniowych i w efekcie powstawanie tzw. “pomarańczowej skórki” oraz pęknięć. Podobnie sprawa wygląda w przypadku klejów poliuretanowych. W procesie klejenia właściwa wilgotność jest równie istotna. Efektem niedotrzymania właściwych parametrów klejenia w przemyśle stolarskim jest odklejający się fornir, rozklejanie się części mebli, drzwi oraz okien.

Utrzymanie stałego poziomu wilgotności, gdy pracuje nawilżania powietrza

Dzięki precyzyjnym czujnikom temperatury oraz wilgotności jesteśmy w stanie kontrolować wilgotność powietrza z dokładnością do 2% RH. Utrzymanie wilgotności na stałym poziomie jest niezmiernie ważne. Wahania wilgotności są bardzo szkodliwe, szczególnie w przypadku magazynowania kartonu lub drewna. Częste parowanie i wsiąkanie wody powoduje zmniejszenie trwałości materiału i jego rozwarstwianie. Dlatego, aby zapobiec wahaniom wilgotności powietrza należy zastosować precyzyjne czujniki, które w połączeniu z inteligentnym sterownikiem precyzyjnie kontrolują ilość wody w powietrzu. Należy jednak uwzględnić wymianę powietrza, która odbywa się w pomieszczeniu które nawilżamy. Powietrze wciągane z zewnątrz zwykle ma mniejszą wilgotność niż to wyrzucane z wewnątrz. Ponadto podgrzanie go do odpowiedniej temperatury powoduje dalszy spadek wilgotności. Wszystkie te czynniki należy uwzględnić podczas projektowania i montażu systemu nawilżania powietrza. Prawidłowe działanie przemysłowego systemu nawilżania wymaga odpowiednich algorytmów oraz specjalistycznej wiedzy połączonej z długoletnim doświadczeniem.

Co to jest wilgotność względna

Wilgotność względna (RH) jest to procentowy stosunek ilości pary wodnej rozpuszczonej w powietrzu do ilości pary, przy której w danej temperaturze i ciśnieniu doszłoby do skraplania. Wilgotność względna wyrażana jest w procentach – 0% oznacza powietrze suche, 100% oznacza powietrze całkowicie nasycone parą wodną. Przy wilgotności względnej 100% oziębienie powietrza spowoduje wykroplenie pary wodnej. Ścisły związek z wilgotnością względną ma tzw. punkt rosy (wykres po prawej). Wiedząc, że w temperaturze 14°C powietrze może zawierać maksymalnie 12g wody (punkt rosy), łatwo obliczamy, że powietrze o wilgotności względnej 40% w tej samej temperaturze zawiera jej 4,8g.

Wilgotność względna