603 329 078 biuro@tissa.pl

Odpylanie powietrza

Redukcja zapylenia w technologii mgły wodnej

Firma TISSA Automation jako jedna z nielicznych na rynku zajmuje się projektowaniem oraz montażem systemów redukcji zapylenia. Do takich systemów zaliczamy również układy do odpylania powietrza z wykorzystaniem mgły wodnej.
Technologia mgły wodnej doskonale sprawdza się w redukcji zapylenia w zastosowaniach, takich jak transport oraz przesypywanie substancji sypkich (np. węgiel, biomasa, kruszywa) w przemyśle wydobywczym, kamieniarskim oraz energetycznym. Odpylanie powietrza w technologii mgły wodnej pozwala ograniczyć ilość pyłu aż o kilkadziesiąt procent, ponieważ skutecznie wyłapuje najdrobniejsze nawet cząstki lotne. Warto również zauważyć, że już samo zwiększenie wilgotności powietrza znacznie obniża lotność cząstek pyłu.

Więcej…

Odpylanie powietrza

Charakterystyka ogólna systemów mgłowych oferowanych przez TISSA Automation:

  • czystość chemiczna, ponieważ czynnikiem redukującym zapylenie jest czysta woda,
  • niskie koszty eksploatacji, ponieważ systemy mgłowe charakteryzują się bardzo niewielkim zużyciem wody (która w tym przypadku jest głównym generatorem kosztów) w stosunku do powierzchni absorpcyjnej,
  • trwałość, innowacja, ponieważ mgła generowana jest przez innowacyjne dyfuzory ciśnieniowe niewymagające sprężonego powietrza, co upraszcza instalację oraz zmniejsza zużycie energii,
  • możliwość integracji z systemami automatyki zakładowej, czyli możliwość sterowania sygnałem zewnętrznym, wyjścia przekaźnikowe.

Zasada działania systemu odpylania mgłą wodną

Kluczowym elementem technologii odpylania TISSA Automation jest mgła wodna wytwarzana w oparciu szereg wysokociśnieniowych dysz ceramicznych, bez użycia sprężonego powietrza. W zależności od zastosowania dobieramy dysze generujące mgłę o odpowiedniej wydajności i wielkości kropel rzędu kilku mikronów. Wielkość kropli ma tutaj o tyle duże znaczenia, że strumień powietrza wokół dużych kropel wody utrudnia kolizje cząstek pyłu z nimi. Cząstki pyłu łatwo łączą się z małymi kroplami tworząc aglomeracje pozbawione właściwości lotnych.
Woda w postaci mgły o tak znacznym rozdrobnieniu charakteryzuje się ogromną powierzchnią absorpcji pyłu wynoszącą ponad 600 m2. Technologia mgłowa zapewnia najwyższą możliwą skuteczność w eliminacji zapylenia w stosunku do nakładów.

Zasada działania odpylania mgłowego

Korzyści uzyskiwane z odpylania powietrza metodą mgły wodnej

  • Poprawa komfortu pracy pracowników poprzez eliminację szkodliwych substancji lotnych
  • Eliminacja zagrożenia wybuchem substancji typu pył węglowy, drzewny, celuloza, biomasa itp.
  • Zmniejszenie zużycia elementów mechanicznych maszyn, redukcja zapylenia pomaga utrzymać linię produkcyjną w dobrym stanie technicznym
  • Likwidacja wyładowań elektrostatycznych, mogących uszkodzić urządzenia elektroniczne lub w skrajnych przypadkach wywołać eksplozję
  • Redukcja zagrożenia pożarowego

Poniżej przykładowa instalacja transportująca materiał pylący przed oraz po zastosowaniu systemu redukcji zapylenia w technologii mgły wodnej

Przeładunek kruszyw bez systemu odpylania
Przeładunek kruszyw z mgłowym systemem odpylania