603 329 078 biuro@tissa.pl

Brak strat materialnych

Tradycyjne systemy tryskaczowe powodują ogromne straty

Woda pomimo tego, że jest najpopularniejszym środkiem gaśniczym, często powoduje większe straty niż sam pożar. Największe znaczenie ma tutaj sposób podania wody do pożaru. W przypadku tradycyjnych systemów tryskaczowych większość wody jest marnowana. Jedynie 5-10% wody działa jako środek gaśniczy, natomiast pozostała część przyczynia się jedynie do zwiększenia strat po pożarze. Woda podawana w ten sposób nie zdąży odparować, ze względu na wielkość kropel. Aby uzyskać jak największą efektywność, należy podawać krople o jak najmniejszych średnicach, w postaci mgły gaśniczej.

Gaszenie hali - Brak strat materialnych

Brak strat materialnych

Największą sprawność uzyskuje się przy kroplach o średnicy poniżej 50 µm. Tak rozpylona mgła wodna utrzymuje się wystarczająco długo na gaszonej powierzchni, aby stłumić ogień. Ponadto woda odparowując zabiera ogromną ilość energii cieplnej z pożaru, powodując jego przygasanie. Po odparowaniu objętość wody zwiększa się ponad 1700 razy, wypierając z powietrza tlen niezbędny do pożaru, powodując brak strat materialnych, lub ich zminimalizowanie. Jednakże jest to prawdą tylko w przypadku gaszenia mgłą wodną. Tradycyjny sposób podawania wody nie zapewnia takiego efektu. Znaczna część wody – ponad 90%, opada na ziemie zanim zdąży odparować. Zaletą mgły wodnej jest zdolność do skutecznego oczyszczania powietrza z dymu, dzięki czemu zniszczenia spowodowane zadymieniem są znacznie mniejsze niż w przypadku stosowania systemów opartych na wypieraniu tlenu przez CO2.