Brak strat materialnych

Brak strat materialnych

Tradycyjne systemy tryskaczowe powodują ogromne straty

Brak strat materialnych - gaszenie haliWoda pomimo tego, że jest najpopularniejszym środkiem gaśniczym, często powoduje większe straty niż sam pożar. Największe znaczenie ma tutaj sposób podania wody do pożaru. W przypadku tradycyjnych systemów tryskaczowych większość wody jest marnowana. Jedynie 5-10% wody działa jako środek gaśniczy, natomiast pozostała część przyczynia się jedynie do zwiększenia strat po pożarze. Woda podawana w ten sposób nie zdąży odparować, ze względu na wielkość kropel. Aby uzyskać jak największą efektywność, należy podawać krople o jak najmniejszych średnicach, w postaci mgły gaśniczej.

Największą sprawność uzyskuje się przy kroplach o średnicy poniżej 50 µm. Tak rozpylona mgła wodna utrzymuje się wystarczająco długo na gaszonej powierzchni, aby stłumić ogień. Ponadto woda odparowując zabiera ogromną ilość energii cieplnej z pożaru, powodując jego przygasanie. Po odparowaniu objętość wody zwiększa się ponad 1700 razy, wypierając z powietrza tlen niezbędny do pożaru. Jednakże jest to prawdą tylko w przypadku gaszenia mgłą wodną. Tradycyjny sposób podawania wody nie zapewnia takiego efektu. Znaczna część wody – ponad 90%, opada na ziemie zanim zdąży odparować. Zaletą mgły wodnej jest zdolność do skutecznego oczyszczania powietrza z dymu, dzięki czemu zniszczenia spowodowane zadymieniem są znacznie mniejsze niż w przypadku stosowania systemów opartych na wypieraniu tlenu przez CO2.