603 329 078 biuro@tissa.pl

Bezpieczeństwo systemów mgłowych

Brak wykorzystania dwutlenku węgla CO2

Dzięki zastosowaniu pompy HP wyeliminowano potrzebę stosowania butli z CO2, niezbędnej w starszych rozwiązaniach, co zwiększa bezpieczeństwo systemów mgłowych. Dwutlenek węgla jest gazem bezwonnym, jak również bezzapachowym, a w większych stężeniach silnie toksycznym. Uwolnienie większej ilości CO2 jest skrajnie niebezpieczne dla ludzi, ponieważ już w stężeniu 30% powoduje natychmiastową utratę przytomności i śmierć. Przypadkowe rozszczelnienie jednej butli może wywołać śmiertelne zagrożenie dla wielu ludzi, dlatego w halach przemysłowych instaluje się systemy wczesnego wykrywania dwutlenku węgla. W przypadku gaszenia pożaru gazem nie można rozpocząć czynności gaśniczych od razu po wykryciu. Należy upewnić się, że wszystkie osoby opuściły budynek. Oznacza to, że gaszenie może rozpocząć się dopiero 2-3 minuty po rozpoznaniu pożaru. W tym czasie pożar może przejść z fazy rozprzestrzeniania, przez fazę rozgorzenia do fazy pożaru całkowicie rozwiniętego. Często w tym momencie jest już za późno aby skutecznie ograniczyć skutki pożaru.

Bezpieczeństwo systemów mgłowych

Natychmiastowe gaszenie

Podczas gaszenia mgłą wodną żaden gaz nie jest wykorzystywany. Rozpylana woda pod wysokim ciśnieniem jest bezpieczna dla ludzi przebywających w zakładzie przemysłowym. Gaszenie może rozpocząć się natychmiast po rozpoznaniu pożaru. Działanie mgłowego systemu gaszenia nie koliduje z ewakuacją ludzi. Rozpoczęcie gaszenia w początkowej fazie pożaru gwarantuje największą skuteczność w jego szybkim ugaszeniu oraz ogranicza jego skutki.

Ciągła gotowość systemu

Dzięki temu, że działanie systemu gaśniczego nie ma absolutnie żadnego negatywnego skutku na pracujących w zakładzie ludzi, można przeprowadzać okresowe kontrole sprawności bez konieczności zatrzymywania produkcji. Gwarantuje to wysoką niezawodność, wymaganą we wszystkich zastosowaniach przemysłowych. Ciągła gotowość pracy daje wysokie bezpieczeństwo systemów mgłowych.