603 329 078 biuro@tissa.pl

Skuteczność gaszenia mgłą wodną

Strażacy określają skuteczność gaszenia dzięki systemom mgłowym na 10 razy większą w porównaniu z tradycyjnymi systemami tryskaczowymi. Systemy oparte o pompy ciśnieniowe HP charakteryzują się wielokrotnie większym ciśnieniem pracy. Zatem znacznie większą wydajnością gaszenia w porównaniu ze starszymi rozwiązaniami, gdzie źródłem ciśnienia jest butla z dwutlenkiem węgla.

Szybka wymiana ciepła z otoczeniem

Dzięki małej średnicy kropel w mgle wodnej, można uzyskać dużą powierzchnię właściwą rozpylonej wody. Przyjmując średnice kropel 10 µm, uzyskujemy aż 600 m2 z jednego litra wody. Pozwala to na bardzo szybką wymianę ciepła z otoczeniem. Parująca woda posiada duże ciepło właściwe na poziomie 2500 kJ/kg oraz stosunkowo niską (jak na warunki pożarowe) temperaturę wrzenia – 100°C.

Skuteczność gaszenia - zabezpieczenie magazynu

Trójkąt gaśniczy

Z trójkąta pożarowego wiemy, że aby wystąpił pożar muszą być spełnione następujące warunki:

  • odpowiednio wysoka temperatura
  • odpowiednio wysokie stężenie tlenu
  • materiał palny

Gaszenie mgłą wodną uderza jednocześnie w 2 składniki. Parująca woda pobiera ogromną ilość ciepła z otoczenia pożaru obniżając jego temperaturę. Można przyjąć, że odparowanie wody pochłania średnio 8 razy więcej strumienia ciepła niż podgrzanie wody od 20°C do 100°C. Wniosek z tego jest taki, że aby osiągnąć najlepszą sprawność chłodzenia należy wodę podać w taki sposób, aby największa ilość kropel wody uległa przemianie fazowej. Takim sposobem jest podanie jej w postaci gaśniczej mgły wodnej TISSA.

Dodatkowo odparowana woda zwiększa swoją objętość ponad 1700 razy. Warunkiem na to jest wcześniejsze odparowanie wody, gdyż to właśnie para wodna (a nie krople wody) wypiera tlen ze strefy spalania. Dlatego tak ważne jest, aby woda została podana w postaci gaśniczej mgły wodnej, w taki sposób aby mogła jak najszybciej odparować. Większość powszechnie występujących materiałów gaśnie jeżeli stężenie tlenu spadnie poniżej 13-16%.

Trójkąt gaśniczy pożarowy